Open Letter Sent to Prime Minister Demanding Farmers’ Rights

Open Letter Sent to Prime Minister Demanding Farmers’ Rights

eNGOs Call for Authorities to Safeguard Farmers’ Right to Land

Friends of the Earth Malta together with a number of eNGOs have sent out an open letter to the Prime Minister demanding that farmers rights to land is safeguarded, for their well being and social justice, and also for our common interest as a country especially in relation to food security issues.

Read the letter below (in Maltese)


L-Onorevoli Dr Robert Abela
Prim Ministru ta’ Malta

Din l-ittra miftuħa qed tintbgħat lilek wara li segwejna mill-qrib il-kwistjoni li ilha għaddeja għal dawn l-aħħar snin u ċoe` l-battalja legali li l-bdiewa li jagħmlu attivita’ agrikola fuq l-art qiegħdin jiġġieldu fil-Qorti mas-sidien tal-art. Dawn tal-aħħar iridu jiżgumbraw lill-bdiewa mill-art li ilhom jaħdmuha għal għexieren ta’ snin.

Huwa verament ta’ dispjaċir naraw li l-bdiewa, li huma meqjusa bħala gwardjani tal-ispazji miftuħa ta’ pajjiżna, l-produtturi tal-ikel tagħna u l-pedament tal-kultura rurali ta’ Malta jiġu umiljati b’dan il-mod;

i. F’dawn l-emendi tal-Kap. 199 hemm nuqqas ta’ kriterji ċari li bihom jista’ jiġi evalwat ir-raba’ b’mod aħjar u aktar għaqli. Mingħajr dawn il-kriterji, u oħrajn li aħna nqisu bħala essenzjali sabiex l-art agrikola tiġi stmata b’mod xieraq, ser jibqa’ jkollna eżodu ta’ bdiewa mir-raba’ li jaħdmu. Fid-diskussjoni tal-Kumitat Parlamentari dwar l-emendi għall-Kapitlu 199, l-esponenti min-naħa tal-Gvern qablu li se jkun hemm Leġiżlazzjoni Sussidjarja li tinkludi iktar dettal. Għalhekk qegħdin ninsistu li l-Leġiżlazzjoni Sussidjarja tiġi diskussa mal-għaqdiet konċernati u ppublikata flimkien mal-emendi tal-Kapitlu 199 meta dawn jgħaddu mill-Plenarja tal-Parlament. B’hekk biss nistgħu noffru serħan il-moħħ lill-bdiewa li l-istima tar-raba’ tkun raġonevoli u allura li l-kirja tagħhom tippermetti biedja sostenibbli.

ii. Filwaqt li nifhmu li t-tnehdija tal-White Paper kien proċess bżonnjuż, inħossu li fil-kuntest tal-emendi fil-Kapitlu 199 hemm bżonn li jiġi assigurat li s-sistemi l-ġodda li se jintużaw sabiex jiġi vvalutat ir-raba’ permezz ta’ dawn l-emendi jiġu riflessi fil-leġislazzjoni li se tkun qiegħda tiġbor fi ħdandha l-prinċipji tal-White Paper. B’dan il-mod jiġi assigurat mingħajr konfużjoni li l-valutazzjoni tar-raba’ tkun kongruwenti fil-leġiżlazzjonijiet kollha li jaffettwaw dan il-proċess.

iii. L-emendi fil-Kapitlu 199 diġa għaddew mill-ewwel u t-tieni qari fil-proċess Parlamentari u ġew diskussi wkoll fil-Kumitat tal-Kamra. Issa jonqos biss il-vot finali fil-Plenarja. Naprezzaw kieku kien hemm involvement aktar diretta tal-entitajiet konċernati mill-bidu tal-proċess tal-emenda leġiżlattiva u nittamaw li fi proċeduri simili l’quddiem ikun hemm aktar involvement ta’ dan it-tip.

Min-naħa tagħna, ninsistu li l-għan prinċipali ta’ dawn l-emendi jibqa’ li jiġi salvagwardjat il-futur tal-biedja f’Malta, li l-bdiewa jkollhom kwalita` ta’ ħajja xierqa u li nassiguraw il-produzzjoni tal-ikel f’dinja li qed tgħaddi minn kriżi wara l-oħra, fejn prezzijiet ta’ ikel impurtat mhumiex stabbli u fejn allura l-produzzjoni lokali ssir aktar importanti.

Tislijiet,

Assoċjazzjoni tan-Naħħala Malta (VO/1527)
Fondazzjoni Żgħażagħ fl-Agrikoltura Malta – MaYA (VO/823)
Friends of the Earth Malta (VO/91)
Għaqda Bdiewa Attivi (VO/1759)
Għaqda Produtturi ta’ l-Għasel Malti (VO/432)
Għaqda tal-Produtturi Vitimalta
‘Grow 10 Trees’ Project
Koperattiva Ċentrali tal-Bdiewa Ltd.
Moviment Graffitti (VO/126)
Moviment Malti ta’ Biedja Organika – MOAM (VO/56)
Netwerk Rurali Merill

Donate now!

X