Grim reapers protesting unbridled construction ahead of a National protest on 27 May

Grim reapers protesting unbridled construction ahead of a National protest on 27 May
Joint Press Statement 12.05.23 [MT version below]
Greed is killing our country
During a symbolic action this morning outside the Malta Developers’ Association (MDA) offices, activists highlighted how politicians, authorities and developers are burying our country under unbridled construction. They called on the public to join them in the national protest Xebbajtuna! Bidla fl-Ambjent u l-Ippjanar ISSA!on Saturday 27 May at 10.30am in Valletta.
By means of coffins representing our quality of life, nature and health, and grim reapers representing developers and the institutions, the activists demanded that our environment and quality of life be given priority over the profits of the few.
Currently our country has planning policies designed to appease developers so that they may build as much as they can without respect for anything or anyone. Among these policies are those that allow building on ODZ, such as the so called “sheep farm” in a protected valley in Bidnija, massive blocks of commercial apartments in villages, like those of Joseph Portelli in Qala and in Sannat, and intensive commercial buildings in residential areas, such as Michael Stivala’s hotels in Gżira and Sliema and the db Group monster development in Pembroke. Policies such as the Height Limitation Adjustment Policy for Hotels, the Rural Policy and Annex 2 of DC15, among others, have had a devastating impact on our cities, towns and countryside.
Far from fixing this desperate situation, more is being done to make it worse. A few weeks ago a Legal Notice came into effect which allows for the regularization of illegal buildings on ODZ.
These dysfunctional planning policies are administered by rotten authorities busy rolling out the red carpet for developers and ignoring the pleas of organisations and residents, as well as the laws of our country.
The institution that is there to protect the environment of the Maltese islands, the Environment and Resources Authority (ERA), is busy bowing to developers’ greed instead of fulfilling its role of environmental protection. This is clear in ERA’s recent approval of the Hili Group project in Kemmuna.
The Superintendence of Cultural Heritage (SCH) is approving projects that destroy our national heritage, that it was blocking until a year ago. Nor is the SCH opposing the spate of de-scheduling of protected buildings.
The Lands Authority manages public land for the good of big businesses instead of for the good of the people. Two recent examples are the cheap sale of natural land in Mellieħa to developers and the transfer of a public alley in St Julian’s for an atrocious project in place of Villa Rosa.
The Planning Authority (PA) is a permit-issuing machine that bulldozes over the needs of communities and the environment instead of being an institution for planning and regulation.
The Planning Tribunal (EPRT), where appeals from ERA and PA decisions are heard, is a farcical institution lacking any independence and competence.
There is no justice in losing our country to the rule of greed. We are facing an environmental situation that is rapidly getting worse and requires genuine action not empty words and cosmetic changes.
Stqarrija Konġunta għall-Istampa 12.05.23
Ir-regħba qed tidfen lil pajjiżna
B’azzjoni simbolika quddiem l-uffiċini tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi (MDA) dalgħodu, grupp ta’ attivisti ġibdu l-attenzjoni għall-mod kif il-politiċi, l-awtoritajiet u l-iżviluppaturi qegħdin jidfnu lil pajjiżna taħt bini bla rażan. Huma sejħu lill-pubbliku jingħaqad magħhom fil-protesta nazzjonali Xebbajtuna! Bidla fl-Ambjent u l-Ippjanar ISSA! nhar is-Sibt 27 ta’ Mejju fl-10.30am ġewwa l-Belt Valletta.
Permezz ta’ twiebet li jirrappreżentaw il-kwalità tal-ħajja, in-natura u s-saħħa tagħna, u l-Ħassada ta’ Kollox (grim reapers) li jirrappreżentaw lill-iżviluppaturi u lill-istituzzjonijiet, l-attivisti talbu sabiex jibdew jitħarsu l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja minflok il-qligħ tal-ftit.
Bħalissa pajjiżna għandu politiki tal-ippjanar imfassla fuq ix-xewqa tal-iżviluppaturi li jibnu kemm jifilħu mingħajr rispett lejn xejn u lejn ħadd. Fost dawn il-politiki nsibu dawk li jippermettu ħafna bini fl-ODZ, bħat-taparsi razzet tan-nagħaġ” fwied protett fil-Bidnija, ċapep tappartamenti fl-irħula tagħna, bħal dawk ta’ Joseph Portelli fil-Qala u fis-Sannat, u bini kummerċjali intensiv maġenb ir-residenti, bħal-lukandi ta’ Michael Stivala fil-Gżira u Tas-Sliema u l-mostru tad-db Group fPembroke. Politiki bħall-Height Limitation Adjustment Policy for Hotels, ir-Rural Policy u Annex 2 tad-DC15, fost oħrajn, ħallew effett devastanti fuq l-ibliet, l-irħula u l-kampanja tagħna.
U din is-sitwazzjoni mwiegħra, minflok titranġa, sejra għall-agħar. Ftit tal-ġimgħat ilu daħal fis-seħħ Avviż Legali għar-regolarizzazzjoni ta’ binjiet illegali fl-ODZ.
Dawn il-politiki ambjentali ħżiena huma amministrati minn awtoritajiet imnawra li ripetutatment jifirxu t-tapit l-aħmar lill-iżviluppaturi u jinjoraw, kemm il-karbiet tal-għaqdiet u tar-residenti, kif ukoll il-liġijiet ta’ pajjiżna.
L-istituzzjoni li suppost tħares l-ambjent Malti u Għawdxi, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA), dejjem rasha baxxuta quddiem l-iżviluppaturi minflok taqdi l-irwol tagħha għall-ħarsien ambjentali. Dan għadu kemm deher biċ-ċar fl-approvazzjoni mill-ERA tal-proġett ta’ Hili Group fKemmuna.
L-Awtorità tal-Artijiet, minflok tamministra l-art tal-poplu għall-ġid tal-poplu, tamministraha għall-ġid tan-negozji l-kbar. Żewġ eżempji riċenti huma l-bejgħ bl-irħis ta’ art naturali fil-Mellieħa lill-iżviluppaturi u t-trasferiment ta’ sqaq pubbliku fSan Ġiljan għal proġett atroċi propost flok Villa Rosa.
Is-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali mehdija tapprova proġetti li jkissru l-wirt storiku nazzjonali, u li hija stess kienet qed taħdem biex twaqqaf sa sena ilu. Din l-istituzzjoni qiegħda wkoll tonqos milli topponi t-tneħħija ta’ protezzjoni ta’ bini li kien skedat.
L-Awtorità tal-Ippjanar (PA) hija magna tal-permessi li tgħaddi bħal gaffa minn fuq il-komunitajiet u l-ambjent, minflok istituzzjoni li tippjana u tirregola.
It-Tribunal tal-Ippjanar (EPRT), fejn jinstemgħu l-appelli mid-deċiżjonijiet tal-ERA u tal-PA, huwa istituzzjoni farsa nieqsa minn kull indipendenza u kompetenza.
Mhuwiex ġust li nkomplu nitilfu lil pajjiżna minħabba l-ħakma tar-regħba. Sitwazzjoni ambjentali li sejra mill-ħażin għall-agħar teħtieġ azzjoni ġenwina mhux kliem fieragħ u bdiliet kożmetiċi.

Donate now!

X