Central Link Crowdfunding Target Reached in less than 24 hours

Central Link Crowdfunding Target Reached in less than 24 hours

 

The figure of €20,000 to challenge the Central Link in legal arenas has been successfully crowdfunded in less than 24 hours, NGOs have said in a statement. Hailing this result as a record, the NGOs stated that “today, residents and common citizens have shown that the opposition to this project is far more widespread than government has expected, especially from the residents of the affected areas.”

“We’re overwhelmed by the support that we have received from the people over the last hours and by their encouraging messages.”

The NGOs have said that now they will be discussing the next steps with their legal team with a view to mounting the necessary legal challenges. Donations will continue to be received from those willing to contribute to this cause.

The NGOs are:

Bicycle Advocacy Group
BirdLife Malta
Din l-Art Ħelwa
Friends of the Earth Malta
Flimkien għal Ambjent Aħjar
Futur Ambjent Wieħed
Għaqda Bdiewa Attivi
Għaqda Siġar Maltin
Isles of the Left
Malta Youth in Agriculture Foundation
Moviment Graffitti
Nature Trust Malta
Ramblers Association
The Archaeological Society Malta

==================================================

It-Tir tas-Central Link Crowdfunding intlaħaq f’inqas minn 24 siegħa

Is-somma ta’ €20,000 biex tiġi kkontestata legalment id-deċiżjoni tal-PA dwar is-Central Link Project inġabret bis-saħħa tal-crowdfunding f’inqas minn 24 siegħa, saħqu l-NGOs involuti. Dan huwa riżultat rekord, u l-NGOs komplew jisħqu li “illum ir-residenti u ċ-ċittadini komuni wrew li l-oppożizzjoni kontra dan il-proġett hija ferm aktar mifruxa milli l-gvern kien basar, speċjalment fost ir-residenti taż-żona affettwata.”

“L-appoġġ li rajna min-nies f’dawn l-aħħar sigħat u l-messaġġi ta’ inkoraġġiment li rċevejna ħallewna bla kliem.”

L-NGOs qalu li issa se jkunu qed jiddiskutu l-passi li jmiss flimkien mat-tim legali bil-għan li jibdew bil-proċeduri legali neċessarji. Donazzjonijiet se jibqgħu jiġu milqgħua mingħanddawk kollha li jixtiequ jikkontribwixxu għal din il-kawża.

L-NGOs huma:

Bicycle Advocacy Group
BirdLife Malta
Din l-Art Ħelwa
Friends of the Earth Malta
Flimkien għal Ambjent Aħjar
Futur Ambjent Wieħed
Għaqda Bdiewa Attivi
Għaqda Siġar Maltin
Isles of the Left
Malta Youth in Agriculture Foundation
Moviment Graffitti
Nature Trust Malta
Ramblers Association
The Archaeological Society Malta