Demand climate action now!

Maltese below 

Take CLIMATE ACTION now! 

Friends of the Earth Malta is demanding a fossil free future for Malta. Join our call and add your voice!

Act like your house is on fire! 

Climate change is here, now! The climate crisis is now universally recognised as the biggest threat that our planet faces, with overarching impacts on ecosystems, biodiversity, and human societies. The Maltese government issued a Climate Emergency in 2019, but since then it’s been business as usual. We need bold and ambitious climate policy to reduce our carbon emissions and ensure we live within the planetary boundaries. Malta may be small, but was actually the country that first tabled the issue of climate change at the United Nations in 1988. Let’s live up to that legacy and ensure a future for our country and planet, our only home.

No new infrastructure for fossil fuels!

We need to move away from fossil fuels – oil, coal and gas – as soon as possible. New fossil fuel infrastructure is incompatible with global, EU, and national carbon emission reduction targets. The proposed Melita gas pipeline would lock Malta into a fossil fuel future. We need to ensure that any public investment is compatible with climate targets, and avoid funding any new fossil fuel infrastructure at all costs.

Invest in the energy of the future!

Public money should instead be invested in renewables (like solar and wind), energy savings and community energy. Energy saving, in buildings, operations and transport, is the cheapest and fastest way to reduce energy use and save money. We need to urgently increase our share of renewable energy – currently only 10% – to ensure we can cover our essential electricity needs on the short-term and become fully renewable powered in the future! We need to create a legal framework for renewable energy communities to enable citizens to supply, share and save energy and have a say about our energy system.

Envision a fossil free future for Malta!

Our country should prepare for a climate proof future and move away from fossil fuels as fast as possible. We need to ensure there is a plan for a gas phase-out by 2035 latest. In the short term, we need a new National Energy Policy, outlining the pathway to zero emissions and clean renewable energy for the Maltese Islands.

Ħu azzjoni għall-KLIMA issa!

Friends of the Earth Malta qed nitolbu għall-futur nadif għal Malta: Ingħaqad fis-sejħa tagħna u żid il-vuċi tiegħek!

Id-dinja qiegħda taqbad!

It-tibdil fil-klima qiegħed magħna issa! Il-kriżi fil-klima hija rikkonoxxuta mad-dinja kollha bħala l-akbar theddida li qiegħda taffaċċja l-pjaneta tagħna bħalissa, b-impatti fuq l-ekosistemi, il-biodiversita’, u l-umanita’. Il-gvern Malti waqqaf ‘Climate Emergency’ f’2019 imma l-istatus quo inżamm u ma nbidel xejn. Għandna bżonn regulazzjonijiet u strateġiji politiċi aktar ambizzjużi biex innaqqsu l-emmissjonijiet tal-karbonju. Malta hija żgħira fid-daqs imma fil-fatt kienet l-ewwel pajjiż li semmiet il-kwistjoni tat-tibdil fil-klima fil-United Nations fl-1988. Ejja ħa nsaħħhu dal-wirt tagħna biex nassiguraw futur għal pajjiżna u għall-pjaneta, l-unika dar tagħna.

Daqshekk infrastruttura għall-‘fossil fuels’

Irridu nimxi lil hinn mill-fossil fuels – petrol, faħam u gass – l-aktar fis possibli. Infrastruttura ġdida hija inkompattibli mal-oġġetivi nazzjonali u globali għat-tnaqqis tal-fossil fuels. Il-proposta tal- Melita Gas Pipeline kapaċi tagħlaq ’il Malta f’futur imniġġeż. Irridu nassiguraw li proġettii ġodda huma kompattibli mal-oġġetivi ambjentali u rridu nevitaw investimenti publiċi ġodda fil-fossil fuels.

Ninvestu fl-enerġija tal-futur

Fondi pubbliċi mmisshom minflok jiġu investati f’enerġija renovabbli (bħal mix-xemx u mir-riħ), iffrankar tal-enerġija u enerġija kommunitarja. L-ifrankar fl-enerġija, fil-bini u t- trasport, huwa l-irħas mod li nirriduċu l-użu ta’ l-enerġija u niffrankaw il-flus. Irridu inżidu l-enerġija renovabbli fuq livell nazzjonali għax bħalissa qiegħda biss f’10%, biex nassiguraw li l-bżonn enerġetiku jista jkun kompletament renovabbli fil-futur. Irridu ukoll nikkrejaw qafas legali ghall-enerġija sostennibli biex il-ċittadin jista jissuplixxi, jaqsam u jiffranka fuq l-enerġija.

Immaġini futur nadif, mingħajr tniġġiż!

Il-pajjiż tagħna irid jipprepara għall-futur li ma jiddependix fuq il-karburanti fossili. Irridu nassiguraw li għandna pjan għall-‘phase out’ tal-gass sa 2035. L-għan għandu jkun għal-‘energy policy’ nazzjonali ġdid li jlesti t-triq għal żero emmissjonijiet, enerġija nadifa u renovabbli għall-gżejjer Maltin.

Add your voice to call for a fossil free future for Malta!

Ingħaqad fis-sejħa tagħna u żid il-vuċi tiegħek!

Donate now!

X