malta2bwebs

Fl-Ewropa, in-natura hi protetta b’liġijiet ta’ importanza vitali. Il-pjanti u l-annimali tagħna, u l-aktar abitati prezzjużi jiddependu wkoll minn dawn in-normi.

B’xorti ħażina, bħalissa l-Kummissjoni Ewropea trid li ddgħajjef dawn il-liġijiet, u treġġa’ lura snin ta’ progress.

Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda titlob l-opinjoni tagħna u issa huma ż-żmien li nsemmgħu leħinna.

Il-konsultazzjoni tal-Kummissjoni ssaqsi għadd ta’ mistoqsijiet, u hawn taħt qegħdin nagħtu t-tweġibiet li jipproteġu n-natura bl-aħjar mod.

Irridu nieħdu azzjoni issa u nistqarru li rridu li dawn il-liġijiet jinżammu u jiġu nfurzati u mhux jiddgħajfu.

Sabiex tipproteġi n-natura, kull ma trid tagħmel hu li timla d-dettalji tiegħek u kklikkja Ħu azzjoni issa.

 

 

Go to top