Act Online

 

glyphosate4en

 

Write a letter or email to your local councillors asking them to ban the spraying of glyphosate in your locality. Below is a sample letter that you can use as a template.

 

English Version

Dear Sir/Madam,

I am writing to ask about pesticide use in my village of residence, *insert town of residence*.

It has come to my attention that Roundup is still used in several localities around the Maltese Islands.

Roundup is a pesticide known to contain glyphosate, a chemical that can be found in humans due to exposure through inhalation when the pesticide is sprayed or due to the consumption of treated vegetables.

 Several institutions, including the World Health Organisation (WHO), have conducted studies which show that glyphosate is potentially harmful to human health, and may even cause cancer.

I would like to know if Roundup is used in my town of residence. Citizens have a right to know what chemicals are being sprayed in their locality for the sake of their wellbeing and that of their families and neighbours.

If Roundup is still used in my locality,I deplore the Local Council to find alternative methods of weed control. Mechanical methods such as using grass-cutters are a safer option for us and our families.

I look forward to being notified on the matter.

Kind Regards,

 *Name and Surname*

 


 

Verżjoni bil-Malti

Għażiż Sinjur/a,

Qed nikteb biex ninstaqsi dwar l-użu ta pestiċidi fir-raħal ta’ *isem tar-raħal*

Sirt naf riċentament li l-pestiċida magħruf bħala ‘Roundup’ għadu jintuża f’diversi rħula f’Malta u Għawdex.

Glyphosate hu ingredjent li jinsab fir-Roundup. Din hija kimika li instabet f’nies li kkonsmaw ħaxix imbexx b’dan il-prodott jew nies li ġew f’kuntatt mal-pestiċida b’mod dirett.

Hemm diversi studji, fosthom dawk maħruġa mill-‘World Health Organisation’ (WHO), li juru li dan il-glyphosate hu potenzjalment ta’dannu għas-saħħa tan-nies, u jaf jikkawza l-marda tal-kanċer.

Nixtieq inkun naf jekk dan il-prodott huwiex qed jintuża fir-raħal tiegħi. Iċ-Ċittadini ħaqqhom ikunu jafu b’dak li qed jigri f’raħalhom, speċjalment jek dan jaffetwa s-saħħa tagħhom, tal-familja u tal-ġirien.

Jekk dan ir-Roundup għadu jintuża f’raħli, nixtieq li l-kunsill tiegħi jikkunsidra l-użu ta metodi oħra bħal l-użu ta ‘grass cutter’, metodu li fih ħafna inqas riskji għas-saħħa tal-komunita’.

Nixtieq inkun infurmat/a iżjed fuq dan is-suġġett. Nistenna mingħandek.

Grazzi

*Isem u Kunjom*

malta2bwebs

Fl-Ewropa, in-natura hi protetta b’liġijiet ta’ importanza vitali. Il-pjanti u l-annimali tagħna, u l-aktar abitati prezzjużi jiddependu wkoll minn dawn in-normi.

B’xorti ħażina, bħalissa l-Kummissjoni Ewropea trid li ddgħajjef dawn il-liġijiet, u treġġa’ lura snin ta’ progress.

Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda titlob l-opinjoni tagħna u issa huma ż-żmien li nsemmgħu leħinna.

Il-konsultazzjoni tal-Kummissjoni ssaqsi għadd ta’ mistoqsijiet, u hawn taħt qegħdin nagħtu t-tweġibiet li jipproteġu n-natura bl-aħjar mod.

Irridu nieħdu azzjoni issa u nistqarru li rridu li dawn il-liġijiet jinżammu u jiġu nfurzati u mhux jiddgħajfu.

Sabiex tipproteġi n-natura, kull ma trid tagħmel hu li timla d-dettalji tiegħek u kklikkja Ħu azzjoni issa.

 

 

Go to top